Pengenalan

BND LEGACY RESOURCES telah ditubuhkan pada tanggal 03 OKTOBER 2017 dan syarikat ini merupakan sebuah syarikat milikan tunggal dimana ia dimiliki 100%.

Penubuhan syarikat ini adalah ingin turut menyahut seruan kerajaan Malaysia terutamanya dimana untuk melihat lebih ramai usahawan melayu bumiputera maju kehadapan di samping membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat serta meningkatkan ekonomi negara bagi mencapai matlamat wawasan.

BND LEGACY RESOURCES juga mempunyai tenaga mahir dan berpengalaman serta tenaga pengajar yang mempunyai kemahiran dalam bidang kejuruteraan awam, elektrikal serta mekanikal. Kemahiran seperti ini amat diperlukan bagi mendidik dan membangunkan modan insan kepada peserta-peserta kursus. la juga disamping meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran para peserta supaya lebih berdaya saing dan bersifat profesional serta sentiasa bersedia menghadapi cabaran dalam industri pembinaan terutamanya.

Objektif

  • Memastikan peserta dapat menambah ilmu pengetahuan berkaitan bidang pembinaan melalui kursus yang dianjurkan.
  • Menjadikan peserta kursus lebih professional dan berdaya saing.
  • Mewujudkan kerjasama dan networking antara peserta-peserta kursus.
  • Sediakan khidmat nasihat berkaitan perlesenan kontraktor untuk kontraktor yang baru berkecimbung dalam bidang pembinaan.

Misi

Memberi perkhidmatan yang berkualiti dan profesional dalam menganjurkan kursus / seminar.

Visi

Meneraju syarikat yang mengendalikan kursus bagi melahirkan kontraktor yang profesional dan berintegriti.